"Każdy może znaleźć chorobę, chodzi o to aby znaleźć zdrowie." A. Still


Specjaliści Centrum Rehabilitacji Holistycznej

Grzegorz Lemiesz

mgr Fizjoterapii, założyciel Centrum Rehabilitacji Holistycznej

O mnie

Dyplomy i Certyfikaty

W  czym mogę pomóc

Metody terapii


Kamil Iwańczyk

mgr Fizjoterapii

 O MNIE

Moja przygoda z fizjoterapią rozpoczęła się od… urazu i bezowocnego poszukiwania pomocy.

W ten sposób moje zainteresowanie w szukaniu rozwiązania własnego problemu ewoluowały do poszukiwań odpowiedzi na problemy innych osób. Rozpoczynając studia na kierunku fizjoterapia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, miałem jasne cele i kierunek, w którym chciałem podążać. Mając świadomość, że wiedza teoretyczna musi iść w parze z praktyką, od drugiego roku studiów rozpocząłem wolontariat w Centrum Rehabilitaji Ruchowej im. Stefana Bołoczki, gdzie skończywszy studia licencjackie 2013 r., rozpocząłem pracę w nowo tworzonym wtedy Centrum Rehabilitacji Holistycznej Lemiesz i Specjaliści. W 2016 r. ukończyłem studia magisterskie i rozpocząłem pracę dydaktyczną na tej samej uczelni, gdzie przez dwa lata prowadziłem takie przedmioty jak: anatomia prawidłowa człowieka, terapia manualna i fizjologia wysiłku. Swoje doświadczenie zdobywam również, współpracując m.in. z byłą mistrzynią UFC Joanną Jędrzejczyk oraz Reprezentacją Polski w Rugby.

Mając świadomość, że fizjoterapia jest kierunkiem, który wymaga ode mnie ciągłego kształcenia, regularnie podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w kursach, warsztatach i konferencjach, otrzymawszy podczas nich m.in. tytuł certyfikowanego terapeuty metody McKenziego i instruktora Metody Ground Force Method.

Moje zainteresowania dotyczą szczególnie sposobu efektywnego przeprowadzania wywiadu, zjawiska nocycepcji, rehabilitacji ortopedycznej i po urazach sportowych, a także w dolegliwościach bólowych kręgosłupa.

JAK PRACUJĘ

Każdą osobę, która trafia do mojego gabinetu traktuję indywidualnie. Nie skupiam się jedynie na miejscu bólu, z którym przychodzą do mnie pacjenci, lecz staram się spojrzeć na sprawę z szerszego punktu widzenia – w sposób holistyczny.

Pracę rozpoczynam zawsze od wywiadu, w którym oprócz zapoznania się z problemem i dokumentacją medyczną, poznaję osobę, z którą będę współpracować. Kolejnym krokiem jest szeroko pojęte badanie i dopiero po tym etapie wspólnie jesteśmy w stanie określić nasze cele i możliwości.

Podczas sesji rehabilitacyjnych liczę się ze zdaniem pacjenta. Staram się zawsze dopasować proces usprawniania do możliwości, cech charakteru czy trybu życia osoby rehabilitowanej.

W mojej pracy opieram się na: terapii manualnej ze szczególnym uwzględnieniem terapii tkanek miękkich, terapii metodą McKenziego, terapii manualnej wg Koncepcji Briana Mulligana oraz usprawnianiu narządu ruchu poprzez trening siłowy, funkcjonalny i metodę Ground Force Method.

OSIĄGNIĘCIA

 • 10.11.2018 – Uzyskanie tytułu certyfikowanego terapeuty metody McKenziego;
 • 19-20.05.2018¬–Kurs Certified Performance Specialist Level 2. Warszawa ;
 • 29.08.-03.09.2017 – FDM Intensywny, Terapia manualna wg Typaldosa. Pisz;
 • 08-09.06.2017 – Kurs – Certified Performance Specialist Level 1. Gdynia;
 • 12-15.01.2017 – Kurs – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (część D). Łódź;
 • 17-20.11.2016 – Kurs – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (część C). Poznań;
 • 03.07.2016 – Ground Force Method Level 1 Instructor. Łódź;
 • 06.03.2016 – III Dzień Osteopaty. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Bóle i zawroty głowy – ujęcie wielodyscyplinarne”. PodkowaLeśna;
 • 24-25.10.2015– Kurs – Myofascial Point Work – Advanced Trigger Point Workshop. The Morales Method of Manual Therapy and Body Conditioning.Poznań;
 • 20-23.10.2015 – Kurs – Myofascial Bodywork – Common Injuries Workshop. The Morales Method of Manual Therapy and Body Conditioning.Poznań;
 • 15-18.10.2015 – Kurs – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (część B). Olsztyn;
 • 11-14.06.2015– Kurs – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (część A). Olsztyn;
 • 19.03.2015– VI Sympozjum Naukowe pt. Kolano dziecięce – Łąkotki. Warszawa;
 • 01.03.2015– II Dzień Osteopaty. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Podkowa Leśna;
 • 26-27.09.2014– Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej nt. Nowe kierunki rozwoju medycyny sportowej. Warszawa (Centrum Olimpijskie);
 • 11-12.06.2014 – Kurs – Brian Mulligan’s Concepts. MobilisationsWith Movement, NAGS ETC. B, Lower Quadrant;
 • 09-10.06.2014 –Kurs – Brian Muligan’s Concepts. MobilisationsWith Movement, NAGS ETC. A, Upper Quadrant;
 • 16-17.11.2013 – Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej – „Dysfunkcje stopy i stawu skokowego oraz ich wpływ na narząd ruchu”. Uniejów;
 • 27.09.2013 – II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków – SKOLIOZY. Warszawa;
 • 11.07.2013 – Zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszą pracę licencjacką. Temat pracy: „Stabilizacja kompleksu lędźwiowo-miedniczo-biodrowego” napisana pod kierunkiem dr. Ryszarda Biernata ( https://prezi.com/qund2jr8qw07/stabilizacja-kompleksu-ledzwiowo-miedniczo-biodrowego/ – prezentacja na podstawie nagrodzonej pracy licencjackiej );
 • 07.06.2013 – Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”. Praca wygłoszona: „Regeneracja w sporcie”. Warszawa;
 • 06.2013 – Kurs – Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach. Moduł III – kręgosłup;
 • 16-17.02.2013– Kurs – Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach. Moduł II – kończyna górna;
 • 04.12.2012 – Zajęcie II miejsca w VII sesji Studenckich Kół Naukowych OSW. Olsztyn;
 • 20-21.10.2012 – Kurs – Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach. Moduł I – kończyna dolna;
 • 31.03.2012 – Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. „Aktualne poglądy na postępowanie
  w uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego”. Olsztyn;
 • 12.2011 – 05.2012 – Szkolenie z zakresu Aktywnej Rehabilitacji realizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 01.2014 – obecnie – Fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji Holistycznej Lemiesz i Specjaliści;
 • 09.2013 –obecnie – Fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Rugby;
 • 2016 – obecnie – Fizjoterapeuta Joanny Jędrzejczyk;
 • 10.2016 – 09.2018 – Pracownik dydaktyczny w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie na kierunku fizjoterapia oraz na podyplomowych studiach wychowania fizycznego. Przedmioty prowadzone: Anatomia prawidłowa człowieka, terapia manualna fizjologia wysiłku.


Emilia Wiśniewska

Specjalista Fizjoterapii

O MNIE

Mój zawód jest dla mnie pasją i poczuciem spełnienia….
Praca z pacjentem jest przyjemnością, która daje mi satysfakcję poprzez poprawę samopoczucia drugiego człowieka , jego radość i uśmiech. Pracuję jako fizjoterapeuta od 2001 roku i mam niebywałe szczęście, że mogę pracować w zawodzie, który wymaga ode mnie ciągłego doskonalenia. Każda osoba zgłaszająca się z dolegliwościami jest traktowana indywidualnie. Zawsze staram się zdiagnozować i dobrać metody oraz środki, które przyniosą efekty w walce z bólem oraz dysfunkcją kreując wzorce ruchowe. Pracuję z pacjentami neurologicznym i ortopedycznym zarówno dorosłymi i dziećmi.

OSIĄGNIĘCIA

 • 30.01 – 02.02.17 „Balancing the pelvis” A.Riggs . Pabianice
 • 2013 – Kurs Specjalizacyjny:  „ Podstawy medycyny fizykalnej i balneologii”  Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2013 – Kurs specjalizacyjny: „ Terapia manualna”   Zakopane
 • 2013 – Kurs specjalizacyjny: „ Fizjoterapia u chorych z chorobami układu krążenia” Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2013 – Kurs specjalizacyjny: „ Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji”  Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2013 – Konferencja międzynarodowa: „ Perspektywy rozwoju fizjoterapii „  Pabianice
 • 2013 – Kurs McKENZIE moduł A i B diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn
 • 2013 – Szkolenie„ Biostymulacja laserowa oraz zasady BHP przy pracy z aparatami do laseroterapii”
 • 2013 – Kurs Kinezjotaping Warszawa
 • 2013 –  Kurs terapii punktów spustowych -Poznań Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
 • 2012 –  Kurs ,,Spastyczność” Reha Plus Warszawa”
 • 2012 – Kurs specjalizacyjny: „Fizjoterapia u dziecka ryzyka” Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2012 –  Kurs specjalizacyjny:” Promocja zdrowia” Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2012 – Kurs specjalizacyjny: „ Ryzyko zakażenia HIV i AIDS” Ostrowiec Świętokrzyski
 • 2012 – Kurs specjalizacyjny : „ Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży” Zakopane
 • 2011 –  Kurs Terapia Punktów spustowych
 • 2009 – Kurs szkoleniowy- „Postępy w leczeniu fizykalno-usprawniającym”. Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM. Warszawa
 • 2009 – Kurs Naukowo-szkoleniowy „Staw Kolanowy”- warsztaty dla fizjoterapeutów. Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej.Carolina Medical Center. Warszawa
 • 2009 – Kurs naukowo-szkoleniowy „Staw Ramienny”- warsztaty dla fizjoterapeutów „Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej”.Carolina Medical Center.Warszawa
 • 2008 – Sympozjum naukowe – „Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa”Polskie Towarzystwo Rehabilitacji .Ryn
 • 2008 – Sympozjum naukowe „Problemy rehabilitacji w pourazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego” OSW Olsztyn
 • 2005 – Szkolenie – „Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z deficytem neurologicznym w obrębie kończyny górnej, oparte na metodzie Johnston’a i Perfetti’ego” – Kirsten Minkwitz (Instruktor Bobath, Hanover, Niemcy), Olsztyn
 • 2004 – Szkolenie „Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi, oparte na Koncepcji Bobath – cz. II” Kirsten Minkwitz (Instruktor Bobath, Hanover, Niemcy), Olsztyn
 • 2004 – Szkolenie „Zastosowanie biofeedbecku w rehabilitacji chorych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego” – prof. Bernard Brucker, (Uniwersytet Miami, USA), Olsztyn
 • 2003 – Szkolenie „Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi, oparte na Koncepcji Bobath – cz. I” Kirsten Minkwitz (Instruktor Bobath, Hanover, Niemcy), Olsztyn
 • Kurs,,Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach” Olsztyn
 • Szkolenie „Rehabilitacja w onkologii”- Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
 • Kurs PNF Prioproceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)-  (IPNFA Instruktor), Reha Plus Warszawa
 • Kurs naukowo- szkoleniowy „Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii pacjenta po udarze mózgu”. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Sympozjum naukowe IV Olsztyński Dzień Fizjoterapii „Co nowego w fizjoterapii”, OSW Olsztyn
 • Sympozjum naukowe V Olsztyński Dzień Fizjoterapii „10 lat dydaktyki fizjoterapii na Warmii i Mazurach”, OSW Olsztyn
 • Kongres naukowo-szkoleniowy „Specjalizacja przyszłością fizjoterapii”, AWF Warszawa
 • Kurs specjalizacyjny: „Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji”
 • Kurs : „Kręgosłup – diagnoza i terapia”, Olsztyn BMK
 • Kurs : „Rehabilitacja w spastyczności”, Warszawa
 • Kongres Międzynarodowy : „Fizjoterapia dziś i jutro”, Pabianice

WYKSZTAŁCENIE:

2009 –  2013
Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii
Tytuł: Specjalista Fizjoterapii

2005 – 2006
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie (podyplomowe studia pedagogiczne)
Kierunek: pedagogika ogólna

2003–  2005 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2-letnie uzupełniające studia magisterskie)
Kierunek: fizjoterapia
Tytuł: magister

2000– 2003
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie (3-letnie studia licencjackie)
Kierunek: fizjoterapia
Tytuł: licencjat

1999 2002
Policealne Studium Zawodowe w Olsztynie (2,5 letnie)
Tytuł : Technik fizjoterapii

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

01.08.2013- do dziś
Założenie: Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji Bendyk i Wiśniewska S.C (Stawiguda)
Stanowisko: Specjalista Fizjoterapii

2010 – 2013
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Oddział Rehabilitacji i pobytu dziennego
Stanowisko: Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków:

 • Wielokierunkowe usprawnianie pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi , ortopedycznymi i kardiologicznymi
 • Opiekun szkolenia studentów i stażystów
 • Uczestnictwo i prezentacja tematów w szkoleniach wewnątrz oddziałowych
 • Prowadzenie dokumentacji

2007- 2010
Szpital MSWiA z Warmińsko -Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Oddział Rehabilitacji
Stanowisko: Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków:

 • Wielokierunkowe usprawnianie pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi
 • Opiekun szkolenia studentów i stażystów
 • Uczestnictwo i prezentacja tematów w szkoleniach wewnątrzoddziałowych
 • Prowadzenie dokumentacji

2006-2014
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
Stanowisko:  Wykładowca

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

2002- 2006
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych ”Niebieski Parasol” Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Olsztyn
Stanowisko: Fizjoterapeuta i pełniąca obowiązki koordynatora działu rehabilitacji

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie zabiegów fizykalnych i kinezyterapeutycznych
 • Zbieranie dokumentacji i prowadzenie kartotek pacjentów

PRAKTYKI ZAWODOWE:

1999 – 2005

 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Międzylesie k/Warszawy
 • Klinika Kardiologii, ul. Spartańska, Warszawa
 • Instytut Kardiologii w Aninie k/Warszawy
 • Instytut Reumatologii im.prof.dr hab.med. Eleonory Reicher, 
ul. Spartańska, Warszawa
 • Specjalistyczny szpital Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej “Górka” w Busku Zdrój,
 • 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku Zdrój,
 • Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu,
 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Ameryce k/Olsztynka,
 • Szpital MSWi A: Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Wojewódzki Szpital  w Olsztynie

Marcin Tarczyński

Dyplomowany masażysta, Terapeuta manualny tkanek miękkich.

O MNIE

Pasją do zgłębiania anatomii ludzkiego ciała rozpocząłem , kiedy sam wieloletnie borykałem się z dolegliwościami bólowymi własnego organizmu .

Interesuję się m.in. wpływem oraz interakcjami systemu łącznotkankowego na procesy fizjologiczne i biomechaniczne układów ludzkiego ciała. W tworzeniu i korekcji dysfunkcji przyczynowo- skutkowych.

Dyplom Terapeuty Manualnego tkanek miękkich uzyskałem po etapowym cyklu szkoleń z zakresu terapii systemu łączno-tkankowego zdając egzamin z wynikiem pozytywnym przed Komisją Sekcji Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (2015).

Nieustannie rozwijam swoje zainteresowania w zakresie psychosomatyki i manipulacji powięziowych.

Jako fizjoterapeuta każdego dnia zdobywam nowe doświadczenie.

OSIĄGNIĘCIA

 • 16.03.2019 – 17.03.2019 – Podstawy psychosomatyki. Bydgoszcz;
 • 23.02.2019 – 24.02.2019 – Szkolenie NeuroLock.;
 • 06.12.2018 – Fascial Manipulation Stecco. Level II Course. Słowacja, Vel’ky Slovakov;
 • 06.12.2018 – Fascial Manipulation Stecco. Level I Course. Niemcy, Berlin;
 • 09-10.12.2017 – Anatomia terapii manualnej i osteopatii zajęcia w prosektorium moduł 3 dr Andrzej Kaśkosz,mgr Michał Szlęzak;
 • 07-08.10.2017 – Anatomia terapii manualnej i osteopatii zajęcia w prosektorium moduł 2 mgr Michał Szlęzak;
 • 23-24.09.2017 – Anatomia terapii manualnej i osteopatii zajęcia w prosektorium moduł 1 mgr Michał Szlęzak;
 • 20-21.05.2017 – Terapia Trzewna – Wybrane zagadnienia dla fizjoterapeutów i terapeutów manualnych dr Łukasz Czubaszewski D.O;
 • 28-29.10.2016 – Mobilizacje Kostno-Stawowe 5 PTTMMH Sekcja TMTM mgr Zbigniew Nowosad,mgr Jarosław Woźnicki;
 • 20-21.05.2016 – Mobilizacje Stawowo-Szkieletowe 4 PTTMMH Sekcja TMTM mgr Zbigniew Nowosad,mgr Jarosław Woźnicki;
 • 22-23.01.2016 – Mobilizacje Tkanek Miękkich 3 PTTMMH Sekcja TMTM mgr Zbigniew Nowosad,mgr Jarosław Woźnicki;
 • 21.10.2015 – Konferencja Szkoleniowa Postępy Neurorehabilitacji „Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Neurologii, Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej”;
 • 20-23.10.2015 – Myofascial Bodywork.Common Injuries Marty Morales;
 • 24-25.10.2015 – Certified Advance Rolfer,MBA Advance Trigger Point therapy Marty Morales Certified Advance Rolfer,MBA;
 • 01-02.10.2015 – Mobilizacje Tkanek Miękkich 2 PTTMMH Sekcja TMTM mgr Zbigniew Nowosad,mgr Jarosław Woźnicki;
 • 12-16.2013 – Integracja Strukturalna/Core integration 1 Marty Morales;
 • 05-09.10.2013 – Certyfied Rolfer, MBA Masaż głęboki i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe Certyfied Rolfer,MBA Marty Morales;
 • 07-08.06.2013 – Zaawansowane Mobilizacje Tkanek Miękkich PTTMMH Sekcja TMTM mgr Zbigniew Nowosad,mgr Jarosław Woźnicki;
 • 08-09.02.2013 – Mobilizacje Tkanek Miękkich PTTMMH Sekcja TMTM mgr Nowosad,mgr Jarosław Woźnicki;
 • 19-20.05.2012 – Masaż funkcyjny ,poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii dr.n.med Piotr Kwiatkowski;
 • 22.03.2012 – Konferencja Naukowa ,,Diagnostyka i leczenie chorób neurozwyrodnieniowych” Klinika Neurologii, Zakład Diagnostyki Biochemicznej I Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • 23-25.09.2011 – Podstawy Masażu Medycznego mgr Anna Karaś.

KONTAKT

Jak się zapisać oraz przygotować do pierwszej wizyty? Zajrzyj TUTAJ

Do góry