"Każdy może znaleźć chorobę, chodzi o to aby znaleźć zdrowie." A. Still