Skip to content

Emilia wiśniewska

Fizjoterapeutka

Specjalistka Fizjoterapii z ponad 20 letnim stażem, specjalizująca się w problemach neurologicznych.

Emilia Wiśniewska jest fizjoterapeutką z ponad 20 letnim stażem pracy oraz ukończoną specjalizacją fizjoterapii (studia specjalizacji trwają kolejne 4 lata po studiach magisterskich).

Kiedyś nauczycielka wielu z fizjoterapeutów, którzy obecnie pracują w Reharmonii. Potrafi zarazić swoją pozytywną energią każdego. Po godzinach zagorzała chórzystka.

 • 2009 – 2013 Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii – Specjalista Fizjoterapii

 • 2005 – 2006 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie – Pedagogika ogólna

 • 2003 – 2005 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Fizjoterapia

 • 2000 – 2003 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie (3-letnie studia licencjackie) – Fizjoterapia

 • 1999 – 2002 Policealne Studium Zawodowe w Olsztynie – Technik fizjoterapii

 • 2013 – obecnie – REHARMONIA Rehabilitacja Holistyczna Olsztyn

 • 2013 – obecnie – Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji Bendyk i Wiśniewska S.C (Stawiguda) – Specjalista Fizjoterapii (Właściciel)

 • 2010 – 2013 – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Oddział Rehabilitacji i pobytu dziennego – Fizjoterapeuta

 • 2007 – 2010 – Szpital MSWiA z Warmińsko -Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – Fizjoterapeuta

 • 2006 – 2014 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie – Wykładowca

 • 2002  2006 Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych ”Niebieski Parasol” Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Olsztyn – Fizjoterapeuta i Koordynator działu rehabilitacji

 • 2017 –  „Balancing the pelvis” A.Riggs

 • 2013 – Podstawy medycyny fizykalnej i balneologii

 • 2013 – Terapia manualna

 • 2013 – Fizjoterapia u chorych z chorobami układu krążenia

 • 2013 – Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji

 • 2013 – Perspektywy rozwoju fizjoterapii

 • 2013 – McKENZIE – moduł A i B

 • 2013 – Biostymulacja laserowa oraz zasady BHP przy pracy z aparatami do laseroterapii

 • 2013 – Kinezjotaping

 • 2013 – Terapia punktów spustowych

 • 2012 – Spastyczność

 • 2012 – Fizjoterapia u dziecka ryzyka

 • 2012 – Promocja zdrowia

 • 2012 – Zakażenia HIV i AIDS

 • 2012 – Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży

 • 2011 – Terapia Punktów spustowych

 • 2009 – Postępy w leczeniu fizykalno-usprawniającym

 • 2009 – Staw Kolanowy

 • 2009 – Staw Ramienny

 • 2008 – Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa

 • 2008 – Problemy rehabilitacji w pourazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego

 • 2005 – Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z deficytem neurologicznym w obrębie kończyny górnej

 • 2004 – Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi

 • 2004 – Zastosowanie biofeedbecku w rehabilitacji chorych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

 • 2003 – Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi, oparte na Koncepcji Bobath

 • 2003 – Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach

 • 2003 – Rehabilitacja w onkologii

 • 2003 – PNF Prioproceptive Neuromuscular Facilitation

 • 2003 – Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii pacjenta po udarze mózgu

 • 2003 – Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji

 • 2003 – Kręgosłup – diagnoza i terapia

 • 2003 – Rehabilitacja w spastyczności

„Mój zawód jest dla mnie pasją i poczuciem spełnienia….

Praca z pacjentem jest przyjemnością, która daje mi satysfakcję poprzez poprawę samopoczucia drugiego człowieka , jego radość i uśmiech.

Pracuję jako fizjoterapeuta od 2001 roku i mam niebywałe szczęście, że mogę pracować w zawodzie, który wymaga ode mnie ciągłego doskonalenia. Każda osoba zgłaszająca się z dolegliwościami jest traktowana indywidualnie. Zawsze staram się zdiagnozować i dobrać metody oraz środki, które przyniosą efekty w walce z bólem oraz dysfunkcją kreując wzorce ruchowe.

Pracuję z pacjentami neurologicznym i ortopedycznym zarówno dorosłymi i dziećmi.”