Skip to content

JAK PRACUJEMY?

Poznaj nasze metody pracy.

Terapia Indywidualna

Tylko zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta może zapewnić zadowalającą skuteczność terapii.

W gabinetach Reharmonii pracujemy 1 na 1 z pacjentem, gdzie poprzez rozmowę, analizę dostarczonych badań, a także wykonanych testów w trakcie wizyty, ustalamy możliwie jak najefektywniejszy sposób fizjoterapii w danym przypadku.

Terapia indywidualna uwzględnia możliwości, potrzeby, przekonania i cele osoby, która do nas przychodzi. Służymy radą, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, pracujemy manualnie, ćwiczymy i programujemy indywidualny program rehabilitacji.

W razie problemów diagnostycznych, niepewności co do diagnozy wysyłamy do innych specjalistów kierując się przede wszystkim dobrem pacjenta.

Konsultacje fizjoterapeutyczne

Konsultacje są przedłużeniem naszej maksymy, że “w grupie siła”.

W sytuacjach trudnych, czy w przypadku trudno dostępnych terminów do danego specjalisty, proponujemy wizyty, na których obecnych jest dwóch fizjoterapeutów.

Pozwala to na wspólne wypracowanie drogi rehabilitacji i skorzystanie z obszernej wiedzy aż dwóch osób, co może okazać się skutecznym sposobem na znalezienie możliwie jak najlepszego rozwiązania dla pacjenta.

Treningi motoryczne i rehabilitacyjne

Treningi rehabilitacyjne i sportowe mogą być przeprowadzane 1 na 1 lub w niewielkich grupach.

Niewielkie grupy pozwalają ciągle na zindywidualizowane podejście i programy treningowe, co zapewnia profesjonalną pomoc przy zachowaniu niskiej ceny do jakości proponowanej przez nas usługi. Tego typu treningi uczą podopiecznych i pacjentów samodzielności, obserwowania własnego ciała, jednak pod ciągłą opieką wykwalifikowanych specjalistów.

Adresatem treningów sportowych są sportowcy chcący poprawić swój “performance” poprzez trening motoryczny, a także wszyscy chcący poprawić swoją sprawność, co jest inwestycją zdrowotną na przyszłość.

Treningi rehabilitacyjne skierowane są do osób po kontuzjach, operacjach i w przypadkach dolegliwości bólowych, których najskuteczniejszym sposobem są ćwiczenia fizyczne.

Psycholog

Konsultacje są przedłużeniem naszej maksymy, że “w grupie siła”.

W sytuacjach trudnych, czy w przypadku trudno dostępnych terminów do danego specjalisty, proponujemy wizyty, na których obecnych jest dwóch fizjoterapeutów.

Pozwala to na wspólne wypracowanie drogi rehabilitacji i skorzystanie z obszernej wiedzy aż dwóch osób, co może okazać się skutecznym sposobem na znalezienie możliwie jak najlepszego rozwiązania dla pacjenta.

METODY PRACY

Każda z metod stosowanych z fizjoterapii ma swoje mocne i słabe strony. Oddzielnie metody posiadają wiele ograniczeń, a po wielu latach można odnaleźć w nich wiele nieścisłości i zakłamań. Treści starzeją się bardzo szybko. Jednak gdy łączy się je z aktualną wiedzą, z konkretnym pacjentem, to w rękach sprawnego fizjoterapeuty stają się oryginalną mieszanką skutecznych technik i sposobów rehabilitacji przypadłości, na które cierpi pacjent. W naszej klinice wykorzystujemy i mieszamy wiele metod, technik i narzędzi pracy z pacjentem. O to część z nich:

Ćwiczenia rehabilitacyjne

Ćwiczenia rehabilitacyjne mają za zadanie przywrócić pacjenta do sprawności sprzed urazu. Dostosowywane są zawsze do potrzeb jakie pacjent ma, do funkcji jakie chce sprawować oraz do jego możliwości ruchowych.

Dla niektórych ćwiczenia skupiać się będą na tym by mógł poprawnie funkcjonować w dniu codziennym – by mógł chodzić, wiązać buty, jeść, sprzątać czy gotować, dla innych będzie to trening nakierowany na powrót do sportu, który uprawiał wcześniej lub chce uprawiać w przyszłości.

Ćwiczenia rehabilitacyjne są zawsze zindywidualizowane, nastawione na osobiste cele pacjenta. Mają zapobiegać nawrotom dolegliwości bólowych bądź ponownym kontuzjom. Stosowane są u wszystkich pacjentów w formie ćwiczeń wykonywanych w domu lub autokorekcji wprowadzanej w ciągu trwania całego dnia.

Terapie tkanek miękkich

Istnieje wiele szkół i technik terapii manualnej nakierowanej na tkanki miękkie. Wszystkie z nich skupiają się przede wszystkim na diagnostyce schorzeń i urazów oraz zastosowaniu odpowiednich technik terapeutycznych ukierunkowanych na redukcję objawów bólowych.

Do technik zabiegowych możemy zaliczyć m.in.: poizometryczną relaksację, terapie punktów spustowych, techniki aktywnego rozluźniania, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, masaż tkanek głębokich czy mobilizacje stawowe.

Szczególną zaletą tego rodzaju terapii jest bardzo często szybki spadek bólu oraz stworzenie właściwych warunków dla prawidłowego przebiegu procesu gojenia uszkodzonych struktur.

Terapia tkanek miękkich odnajdzie się jako narzędzie pracy właściwie w każdych dolegliwościach bólowych organizmu.

Metoda McKenziego

System diagnostyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn autorstwa Robina McKenzie, oparty na znajomości wzorców bólowych i analizie zachowania się objawów, zarówno w wywiadzie, jak i badaniu przedmiotowym.

Nadrzędne cele terapii McKenzie to likwidacja objawów bólowych, przywrócenie możliwie pełnej funkcji strukturom generującym ból, zapobieganie nawrotom dolegliwości oraz edukacja pacjenta.

Podczas pierwszej wizyty terapeuta przeprowadza dokładny wywiad, analizując dotychczasowe objawy (ich pochodzenie, sytuacje, w których ulegają zmianie), poddaje ocenie badania obrazowe (RTG, MRI, TK), wpływ dotychczasowego leczenia, a także postawę ciała w statyce i dynamice itp.

Następnym krokiem jest przeprowadzenie badania funkcjonalnego, opartego na wykonywaniu testu powtarzanymi ruchami. Ocena ta pozwala na indywidualne dostosowanie ćwiczeń dla każdego pacjenta.

Metoda McKenzie dzieli zaburzenia kręgosłupa na trzy główne grupy, uwzględniające przyczynę i stopień zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych stawów:

  1. Zespół Posturalny – widoczne przeciążenie statyczne w pozycji końcowego zakresu ruchu tkanek niezmienionych patologicznie
  2. Zespół Dysfunkcyjny – widoczne przeciążenie w pozycji końcowego zakresu ruchu tkanek zmienionych patologicznie
  3. Zespół Derangement -uszkodzenie lub przemieszczenie struktur wewnątrzstawowych

Metoda PNF

To metoda, której celem jest odzyskanie utraconych lub kształtowanie zaburzonych umiejętności
motorycznych. Do osiągnięcia wyżej wymienionych rezultatów stosuje się specjalnie opracowane wzorce ruchowe.

W terapii wg metody PNF w celu wzmocnienia efektów „uczenia” wykorzystuje się jak największa ilość bodźców docierających do nas ze środowiska zewnętrznego za pomocą zmysłu dotyku, wzroku, słuchu oraz równowagi.

Odtwarzanie prawidłowego ruchu ma na celu również normalizację napięcia mięśniowego. Według twórców metoda powinna być bezbolesna i
funkcjonalna – czyli umożliwiająca nam wykonywanie czynności potrzebnych w życiu codziennym.

Przykładowe wykorzystanie metody PNF:

  • ortopedia – stany po urazach, po operacjach narządu ruchu
  • neurologia – udary mózgu, urazy rdzenia czy mózgoczaszki, stwardnienia rozsiane
  • wady postawy
  • zaburzenia chodu i równowagi
  • zespoły bólowe kręgosłupa

Igłoterapia

Zwana również suchym igłowaniem, ponieważ podczas tej procedury, żadne substancje nie są wstrzykiwane ani pobierane z ciała pacjenta.

Za pomocą cienkiej igły, terapeuta dociera do tzw. aktywnego punktu spustowego w celu jego neutralizacji lub wyciszenia. Punkt spustowy najczęściej określany jest jako nadwrażliwe miejsce zlokalizowane w przebiegu pasma mięśniowego, bolesne podczas ucisku i często wywołujące dolegliwości w miejscach od niego oddalonych.

Igłoterapia stosowana jest w szeroko pojętej terapii bólu.

Kinezjotaping

To zabieg, który wykonuje się za pomocą specjalnych plastrów. Są to długie i elastyczne taśmy, które po przyklejeniu, mają na celu odciągnięcie skóry w celu zwiększenia przepływu krwi i limfy pomiędzy tkankami.

Kolor plastra nie ma znaczenia, a sposób jego przyklejenia i docięcia.

W zależności od intencji terapeuty, każdy rodzaj aplikacji ma swoje dodatkowe funkcje. Niektóre mają wspomagać pracę mięśnia, inne korygować ustawienia w stawie, a jeszcze inne są stworzone do
maksymalnego działania przeciwobrzękowego.

Dużą zaletą kinezjotapingu jest utrzymywanie jego działania na długo po tym jak pacjent opuszcza gabinet, ponieważ plaster jest wodoodporny, a
pacjent ściąga go samodzielnie w domu zazwyczaj po kilku dniach.

Terapia Wiscelarna

Ten rodzaj terapii polega na pracy w obrębie jamy brzusznej. Ma na celu redukcję napięć występujących między narządami wewnętrznymi, a układem mięśniowo-szkieletowym. Nieprawidłowa postawa, przebyte operacje, stres mogą powodować problemy trzewne i odwrotnie – choroby układu trawiennego mogą mieć wpływ na równowagę mięśniową a w konsekwencji powodować problemy np. z kręgosłupem lędźwiowym czy stawami biodrowymi. Kluczowe w tej terapii jest zebranie szczegółowego wywiadu z pacjentem oraz analiza czy jego układ trzewny może mieć wpływ na dolegliwości, z którymi się zgłosił.