"Każdy może znaleźć chorobę, chodzi o to aby znaleźć zdrowie." A. Still

Metody Terapii

Grzegorz Lemiesz

Pokaż więcej…

Kamil Iwańczyk

ĆWICZENIA FUNKCJONALNE

Ćwiczenia funkcjonalne mają za zadanie przywrócić pacjenta do sprawności z przed urazu. Dostosowywane są zawsze do potrzeb jakie pacjent ma, do funkcji jakie chce sprawować oraz do jego możliwości ruchowych. Dla niektórych ćwiczenia skupiać się będą na tym by mógł poprawnie funkcjonować w dniu codziennym – by mógł chodzić, wiązać buty, jeść, sprzątać czy gotować, dla innych będzie to trening nakierowany na powrót do sportu, który uprawiał wcześniej lub chce uprawiać w przyszłości.
Ćwiczenia funkcjonalne są zawsze zindywidualizowane, nastawione na osobiste cele pacjenta. Mają zapobiegać nawrotom dolegliwości bólowych bądź ponownym kontuzjom. Stosowane są u wszystkich pacjentów w formie ćwiczeń wykonywanych w domu lub autokorekcji wprowadzanej w ciągu trwania całego dnia.

DIAGNOSTYKA I TERAPIA TKANEK MIĘKKICH

Jest to terapia złożona z trzech modułów poświęconych – kończynie dolnej, górnej i kręgosłupie. Głównym jej założeniem jest diagnozowanie dysfunkcji na poziomie tkanek miękkich w przypadku danego schorzenia bądź urazu i zastosowanie odpowiednich technik terapeutycznych mających na celu zmniejszenie bólu.
Do technik zabiegowych zaliczamy poizometryczną relaksację, terapię punktów spustowych, techniki aktywnego rozluźniania, rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, mobilizacje stawowe, zastosowanie tapingu medycznego , kinesiotapingu oraz wiele innych. Główną zaletą tej terapii jest bardzo często szybkie zmniejszenie bólu i stworzenie właściwych warunków dla prawidłowego przebiegu procesu gojenia uszkodzonych struktur.

KONCEPCJA MULLIGANA

Jest to koncepcja terapii manualnej wyróżniająca się spośród innych włączeniem czynnego bądź biernego ruchu podczas mobilizacji stawowych wraz z obciążeniem grawitacyjnym. Mobilizacje te najczęściej odnoszą się do czynności powodującej ból (np. boli gdy się schylam), która po wprowadzeniu niewielkiej, bezpiecznej i całkowicie bezbolesnej korekcji na stawie, powinna przynosić ulgę podczas ruchu. Dzięki temu uczucie poprawy można uzyskać już po wykonaniu jednej serii danej techniki.
Mobilizacje wg koncepcji Briana Mulligana znajdują swe zastosowanie nie tylko w walce z bólami kręgosłupa czy stawów obwodowych, ale także w poprawianiu zakresu ruchomości w tychże stawach.
Skuteczność stosowanych technik diagnostyczno-terapeutycznych są potwierdzone przez badania naukowe typu RCT (Randomised Clinical Trials – randomizowane próby kliniczne).

TAŚMY MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE (ANATOMY TRAINS)

Jest to koncepcja istnienia połączeń w ciele w obrębie tkanki mięśniowej, ukazująca, że niezależnie od tego, co mięśnie mogą robić pojedynczo, wpływają one także funkcjonalnie na zintegrowaną ciągłość całego ciała w obrębie sieci powięziowej.
Taśmy Anatomiczne ukazują nasze ciało jako całość, pokazują ciąg zależności w ciele mogących wpłynąć na naszą postawę, na nasze kontuzje czy dolegliwości. Wiele problemów wynika z wcześniejszych zaniedbań, wydawać by się mogło niezwiązanych z wcześniejszymi problemami. Okazuje się jednak, że skręcenie stawu skokowego pięć lat temu mogło mieć duży wpływ na przeciążenie kolana i aktualnie odczuwany ból w jego obrębie.
Koncepcja Taśm Anatomicznych rozszerza naszą diagnostykę, pozwala fizjoterapeucie skupić się nie tylko na skutkach (np. wyżej wymieniony bólu stawu kolanowego) ale na jego przyczynie. Pozwala to na dokładniejszą diagnostykę i skuteczniejsze wprowadzenie rehabilitacji.

TERAPIA MCKENZIE

System diagnostyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn autorstwa Robina McKenzie, oparty na znajomości wzorców bólowych i analizie zachowania się objawów, zarówno w wywiadzie, jak i badaniu przedmiotowym. Nadrzędne cele terapii McKenzie to likwidacja objawów bólowych, przywrócenie możliwie pełnej funkcji strukturom generującym ból, zapobieganie nawrotom dolegliwości oraz edukacja pacjenta. Podczas pierwszej wizyty terapeuta przeprowadza dokładny wywiad, analizując dotychczasowe objawy (ich pochodzenie, sytuacje, w których ulegają zmianie), poddaje ocenie badania obrazowe (RTG, MRI, TK), wpływ dotychczasowego leczenia,
a także postawę ciała w statyce i dynamice itp. Następnym krokiem jest przeprowadzenie badania funkcjonalnego, opartego na wykonywaniu testu powtarzanymi ruchami. Ocena ta pozwala na indywidualne dostosowanie ćwiczeń dla każdego pacjenta.

Metoda McKenzie dzieli zaburzenia kręgosłupa na trzy główne grupy, uwzględniające przyczynę i stopień zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych stawów:

  1. Zespół Posturalny – widoczne przeciążenie statyczne w pozycji końcowego zakresu ruchu tkanek niezmienionych patologicznie
  2. Zespół Dysfunkcyjny – widoczne przeciążenie w pozycji końcowego zakresu ruchu tkanek zmienionych patologicznie
  3. Zespół Derangement -uszkodzenie lub przemieszczenie struktur wewnątrzstawowych

 

Emilia Wiśniewska

Wkrótce…

Marcin Tarczyński

Wkrótce…