"Każdy może znaleźć chorobę, chodzi o to aby znaleźć zdrowie." A. Still

O mnie

Nazywam się Grzegorz Lemiesz. Jestem absolwentem kierunku fizjoterapia, który ukończyłem w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie.
Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywam nieustannie od 12 lat. W latach 2006-2013 pracowałem jako fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji Ruchowej im. Stefana Bołoczko przy OSW w Olsztynie, a od 2007-2012 roku zajmowałem się także pracą dydaktyczną na wydziale Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej uczelni, którą ukończyłem. W 2011 roku ukończyłem szkołę terapii manualnej w modelu holistycznym Andrzeja Rakowskiego oraz zdałem egzamin państwowy z wyróżnieniem. Moimi nauczycielami, którzy zarazili mnie pasją fizjoterapeutyczną i chęcią dalszego poszukiwania powiązań w leczeniu dolegliwości organizmu byli: Ryszard Biernat, Andrzej Rakowski, Łukasz Czubaszewski, Radosław Składowski i wielu innych.

W 2014 roku rozpoczęło działalność założone przeze mnie w Olsztynie Centrum Rehabilitacji Holistycznej Lemiesz i Specjaliści. Moja praca koncentruje się na zastosowaniu holistycznego podejścia, poddającego ocenie organizm jako integralną całość, nie skupiając się tym samym wyłącznie na dolegliwościach, z którymi pacjent się zgłasza. Szersze spojrzenie na problemy zdrowotne pacjentów pozwala mi sprawniej określać mechanizmy powstawania objawów, przyczyny ich nawrotów, a także na zastosowanie odpowiedniego rodzaju terapii, która pomoże przywrócić równowagę, będącą gwarantem zdrowia i sprawności fizycznej. Aby pomagać moim pacjentom w skuteczniejszy i sprawniejszy sposób stosuję zróżnicowane metody terapii, a pomagają mi w tym liczne szkolenia, które odbyłem, m.in. Terapia manualna, Terapia trzewna,pinopresura, igłoterapia, mobilizacje tkanek głębokich, Kinesiotaping, Elementy terapii Cranio-Sacralnej, terapii McKenziego, akupunktury ścięgnowej oraz inne, które przybliżyły mi mechanizmy powstawania dysfunkcji narządu ruchu.

Istotnym elementem mojej pracy jest również sport, który stanowi ważną część mojego życia, nie tylko zawodowego. Jestem licencjonowanym instruktorem sportu i rekreacji o specjalnościach narciarstwo zjazdowe, fitness-ćwiczenia siłowe, a także licencjonowanym instruktorem sportu osób niepełnosprawnych o specjalności gry zespołowe. Praca ze sportowcami, a tym samym szeroką gamą urazów oraz dysfunkcji w obrębie narządu ruchu pozwala mi na ciągłe wzbogacanie wiedzy i doświadczenia. Byłem odpowiedzialny za rehabilitację sportową zawodników podczas dwóch edycji Pucharu Świata Piłki Plażowej w latach 2011 i 2014, a także na Mistrzostwach Świata w Siatkówce Plażowej w roku 2013. Organizowałem sztab Fizjoterapeutyczny podczas takich zawodów jak: Crossfit Games w Rynie 2018, Klubowe Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Plażowej 2018.
Obecnie opiekuję się Mistrzem Europy crossfit Bronisław Olenkowicz, byłą mistrzynią świata UFC Joanną Jędrzejczyk, a także Reprezentacją Polski Seniorów w Rugby 15.

„Życie bez bólu jest możliwe bez względu na wiek czy dysfunkcję. Potrzeba tylko uruchomić odpowiednie mechanizmy organizmu i pomóc mu zmobilizować jego własne siły do odzyskania pełni zdrowia.”

OSIĄGNIĘCIA:

 • 17-19.12.2018 – MODUŁ II: Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych. Warszawa;
 • 26-28.11.2018 – MODUŁ I: Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych. Warszawa;
 • Konferencja naukowa pt. „Interdyscyplinarne Metody Leczenia Zespołów Bólowych Kręgosłupa” organizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej;
 • 30.09.2018 – Japońska Terapia Manualna;
 • 28-29.04.2018 – Akupunktura Kanałów Ścięgnisto-Mięśniowych (TMM) w leczeniu bólu i medycynie sportowej;
 • 15.10.2017 – Medycyna Manualna koncepcja lek.ortopedy Radosława Składowskiego. Spała ;
 • 07.10.2017 – Terapia Wisceralna. Warszawa;
 • 30.09. – 1.10.2017 – Kurs „Stawy obwodowe, manipulacyjne, osteopatyczne i MET.” Warszawa;
 • 04.09.2017 – MODUŁ III: „Medycyna Manualna”. Spała;
 • 20.08.2017 – Wady postawy okiem osteopaty. Szóstaki;
 • 31.03.2017 – Skolioza idiopatyczna – diagnostyka i leczenie. Olsztyn;
 • 31.01. – 05.02.2017 – Visceral Therapy Lesion Chain Urogenital Tract- Hip/Spine. Gdańsk;
 • 07 – 9.10.2016 – Nowoczesna terapia kręgosłupa w aspekcie dysfunkcji narządów wewnętrznych. Łomża;
 • 18.06.2016 – Fizjoterapia w sporcie. Poznań;
 • 06.03.2016 – III Dzień Osteopaty. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Bóle i zawroty głowy – ujęcie wielodyscyplinarne. Podkowa Leśna;
 • 25.10.2015 – Zaawansowana praca na punktach spustowych w obrębie narządu ruchu. Poznań;
 • 23.10.2015 – Praca mięśniowo – powięziowa w najczęstszych dysfunkcjach narządu ruchu. Poznań;
 • 27.09.2015 – Igłoterapia Sucha. Spała;
 • 28.06.2015 – Pinopresura w zastosowaniach motorycznych. Olsztyn;
 • 08.06.2015 – Instruktor rekreacji ruchowej – ćwiczenia siłowe i fitness. Toruń;
 • 30 – 31.05.2015 – Kurs metody – Spiralna stabilizacja kręgosłupa. Łódź;
 • 17.04.2015 – XI Olsztyńskie Dni Fizjoterapii „Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu”. Olsztyn;
 • 19.03.2015 – VI Sympozjum Naukowe pt. Kolano dziecięce – Łąkotki. Warszawa;
 • 14-16.11.2014 – Interdyscyplinarne Metody Leczenia Zespołów Bólowych Kręgosłupa. Uniejów;
 • 06-07.11.2014 – Terapia kranio-sakralna. Wybrane zagadnienia dla fizjoterapeutów i terapeutów manualnych. Bydgoszcz;
 • 26 – 27.09.2014 – Nowe Kierunki Rozwoju Medycyny Sportowej. Warszawa;
 • 19 – 24.08.2014 – Fizjoterapeuta podczas Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej. Stare Jabłonki;
 • 05.09.2014 – I Sympozjum Fizjoterapeutyczne staw kolanowy. Warszawa;
 • 27 –28.05.2014 – Terapia Wisceralna, Wybrane zagadnienia dla fizjoterapeutów i terapeutów manualnych. Bydgoszcz;
 • 22 – 25.05.2014 – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (Moduł A). Olsztyn;
 • 31.03.2014 – 01.04.2014 – Diagnostyka Obrazowa RTG, TK, MRI. Warszawa;
 • 15.03.2014– Konferencja Dzień Osteopaty. Warszawa;
 • 14.03.2014 – III konferencja Forum Praktyków-SKOLIOZY. Warszawa;
 • 08.02.2014 – Taping w rehabilitacji i sporcie. Warszawa;
 • 27.09.2013 – II Konferencja Forum Praktyków-SKOLIOZY. Warszawa;
 • 16 – 17.11.2013 – Dysfunkcje stopy i stawu skokowego oraz ich wplyw na narząd ruchu. Uniejów;
 • 07.03.2013 – Szkolenie Nowoczesne metody Biofeedback w podstawowej rehabilitacji. Olsztyn;
 • 11 – 13.01.2013 – Masaż tkanek głębokich. Olsztyn;
 • 09.12.2012 – Kurs Akupunktury, Moduł I. Warszawa;
 • 11.05.2012 – II międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa”. Warszawa (Czynny udział temat: Postępowanie rehabilitacyjne i ocena jakości życia w przypadku kręgozmyku przedniego);
 • 24.04.2012 – Szkolenie :Obiektywna ocena pacjenta z wykorzystaniem EMG, treningu funkcjonalnego, platform równoważnych i izokinetyki w Olsztynie;
 • 31.03.2012 – Sympozium naukowo-szkoleniowe: Aktualne poglądy na postępowanie w uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego w Olsztynie (autor wystąpienia);
 • 8 – 10.03.2012 – Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu. Poznań;
 • 8 – 9.10.2011– Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach kończyn dolnych. Olsztyn;
 • 31.05.2010 – 9.09.2011– Kurs terapii manualnej w modelu holistycznym zakończony z wynikiem bardzo dobrym;
 • 28 – 29.05.2011– Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach kręgosłupa. Olsztyn;
 • 19 – 20.02.2011– Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach kończyn górnych. Olsztyn;
 • 13 – 14.11.2009 – Szkolenie z zakresu „Technik Tkanek Miękkich” w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej. Poznań;
 • 10 – 13.09.2009 – I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska w Warszawie;
 • 11.07.2009 – Instruktor sportu osób niepełnosprawnych specjalność: gry zespołowe;
 • 22 – 23.03.2009 – Myokinematic Restoration (Lumbo-Pelvic-Femoral Pathomechanics);
 • 16 – 17.02.2009– Kurs Kinesiology Tapingu w Warszawie;
 • 08.11 – 07.12.2008 – Kurs masażu klasycznego w Olsztynie;
 • 26 – 28.07.2008 – World Congress on sports injury prevention in Tromso (Norway);
 • 11 – 12.04.2008 – Ocena kliniczna z wykorzystaniem EMG oraz zastosowaniem protokołów klinicznych w Warszawie;
 • 17.01.2008 – Shock Master-pourazowa terapia falą uderzeniową w Olsztynie;
 • 26 – 28.11.2007– XVI międzynarodowa konferencja naukowa „kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Spale;
 • 01.01.2012 – Instruktor sportu i rekreacji o specjalności narciarstwo zjazdowe;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 2014 – obecnie – Założenie Centrum Rehabilitacji Holistycznej – Lemiesz i Specjaliści w Olsztynie;
 • 08.2014 – Fizjoterapeuta na zawodach Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej FIVB Mazury 2014;
 • 09.2013 – obecnie – Fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Rugby;
 • 2013 – Fizjoterapeuta na Mistrzostwach Świata w Siatkówce Plażowej FIVB Mazury 2013;
 • 2012 – obecnie – Prywatny Gabinet Rehabilitacji i Holistycznej Terapii Manualnej w Olsztynie i Augustowie;
 • 2007 – 2013 – Praca w Centrum Rehabilitacji Ruchowej im. Stefana Bołoczko przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego, stanowisko: fizjoterapeuta;
  • Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu i dolegliwościami bólowymi kręgosłupa;
  • Przygotowywanie sportowców do wznowienia treningów po przebytych kontuzjach;
  • Diagnostyka zdolności motorycznych z wykorzystaniem Biodexu, testów funkcjonalnych oraz FMS;
  • Prowadzenie terapii z wykorzystaniem terapii master, platformy wibracyjnej, systemu Biodex Balance oraz platformy stabilizacyjnej MTD;
  • Prowadzenie treningów: funkcjonalnych, stabilizacyjnych ,hybrydowych, metabolicznych oraz plyometrycznych;
  • Zaopatrywanie ośrodka w środki medyczne;
  • Prowadzenie badań i tworzenie publikacji naukowych;
 • 2009 – 2012 – Praca w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, stanowisko: pracownik dydaktyczny;
  • Prowadzenie zajęć z biomechaniki na wydziale Fizjoterapii;
  • Prowadzenie koła naukowego „ortopedii i rehabilitacji”;
  • Przygotowywanie prezentacji, wystąpień, plakatów na sympozja, konferencje;
 • 2011 – Praca podczas zawodów pucharu świata w piłce plażowej SWATCH FIVB World Tour 2011, stanowisko: fizjoterapeuta;
 • 2007 – 2009 – Praca w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, stanowisko: pracownik dydaktyczny, prowadzenie zajęć z Kinezyterapii na wydziale Odnowy Biologicznej;
 • 2006 – 2007 – Praca w Centrum Rehabilitacji Ruchowej im. Stefana Bołoczko przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie, stanowisko: wolontariusz;
 • 2005 – 2006 – praktyka zawodowa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Budowlani” w Augustowie.

Do góry