Skip to content

Pierwsza Wizyta

Jak się zarejestrować po raz pierwszy?

Na pierwszą wizytę mogą Państwo zarejestrować się:

Jak się przygotować do wizyty?

Decydując się na wizytę prosimy pamiętać o:

Przebieg wizyty

Na pierwszej wizycie wykonujemy:

1. Wywiad

Pierwsza wizyta polega na rozmowie z pacjentem, gdzie omówione będą kwestie:

 1. Dolegliwości
 2. Powstania dolegliwości – kiedy?
 3. Aktualnych objawów bólowych
 4. Historii choroby oraz sposobów leczenia
 5. Chorób oraz przyjmowanych obecnie leków

2. Badanie

Badanie polegać będzie na sprawdzeniu:

 1. Testami klinicznymi i funkcjonalnymi źródła problemu.
 2. Ruchomości ciała lub wybranych jego elementów.

* Badanie ma wymiar holistyczny (całościowy) i obejmie także rejony ciała nie dotknięte bólem,
które mogą mieć wpływ na dolegliwości naszych pacjentów.

3. Diagnoza i plan rehabilitacji

Po przeprowadzonym badaniu, każdy z pacjentów otrzyma prawdopodobną diagnozę oraz dopasowany plan leczenia-rehabilitacji.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości lub przeciwskazania do leczenia, fizjoterapeuta skieruje Państwa do lekarza specjalisty bądź poprosi o wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych.

4. Leczenie i wydanie zaleceń

Każdy z pacjentów otrzymuje indywidualny plan leczenia, dopasowany do możliwości i problemu, z
którym się zgłasza.

Częstotliwość wizyt

Częstotliwość wizyt uzależniona będzie od postawionej diagnozy oraz regeneracji Państwa
organizmu. W naszym centrum spotykamy się z pacjentami:

 • Codziennie
 • Raz, dwa lub trzy razy w tygodniu
 • Co dwa tygodnie
 • Co miesiąc
 • Raz na pół roku

* Spotkania ustalane są przez fizjoterapeutę względem Państwa dolegliwości do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, dlatego częstotliwość spotkań może się różnić od przedstawionych powyżej.