"Każdy może znaleźć chorobę, chodzi o to aby znaleźć zdrowie." A. Still


JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ PO RAZ PIERWSZY?

Pierwszą wizytę możemy zarejestrować telefonicznie (tel. 515 500 746). Czas trwania wizyty to ok. 60 minut.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY?

Decydując się na wizytę prosimy pamiętać o:

– ograniczeniu spożywania obfitych posiłków do 2 godzin przed wizytą, co zwiększy komfort pacjenta w trakcie zabiegu,
– zabraniu ze sobą całej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym opisanych zdjęć RTG, rezonansu magnetycznego (MRI) wraz z płytą, tomografii komputerowej (TK), wyników badania USG, karty choroby, wypisów ze szpitala, badań laboratoryjnych i innych,
–  zabraniu ze sobą wygodnego stroju, umożliwiającego przeprowadzenie badania i oceny postawy (krótkie spodenki, koszulka na ramiączkach, ręcznik ).

PRZEBIEG WIZYTY:

  • Wywiad diagnostyczny
  • Badanie narządu ruchu i analiza dokumentacji medycznej
  • Postawienie diagnozy i omówienie planu fizjoterapii
  • Leczenie (terapia, rehabilitacja) i wydanie zaleceń

1. WYWIAD

Pierwsza wizyta koncentrować się będzie na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu, na który składać się będą pytania dotyczące przyczyn (mechanizmów), powstawania dolegliwości (urazu), aktualnych objawów (miejsce, charakter bólu, sytuacje w których objawy ulegają zmianie), historii choroby, dotychczasowego sposobu leczenia oraz przyjmowanych leków. Zapoznanie z problemem oraz chorobami towarzyszącymi pozwoli terapeucie na wydajniejsze ukierunkowanie procesu fizjoterapii oraz określenie możliwych współtowarzyszących zaburzeń czynnościowych w obrębie narządu ruchu.

2. BADANIE

Początkowo analizie poddana zostanie zgromadzona dokumentacja medyczna pacjenta.
Następnie podczas badania pacjent poddany zostanie ocenie pod kątem:

– postawy ciała,
– równowagi miednicy i długości kończyn,
– wzrokowej miejsca występowania dolegliwości (urazu) w porównaniu do strony zdrowej,
– temperatury tkanek, występowania obrzęku oraz wysięku,
– elastyczności oraz napięcia mięśni,
– zakresu ruchomości stawów pod względem ilościowym i jakościowym,
– podstawowych wzorców ruchowych (testy funkcjonalne),
– podstawowych testów klinicznych (ortopedycznych) oraz neurologicznych,
– terapeuta przeprowadzi ocenę napięcia trzewi oraz systemu cranio-sacralnego.

Badanie ma wymiar holistyczny (całościowy) i obejmie swoim zakresem także rejony ciała nie dotknięte bólem, czy odczuwaną dysfunkcją, a mogące wywierać wpływ odruchowy (powiązany) na dolegliwości towarzyszące naszym pacjentom.

3. DIAGNOZA I PLAN REHABILITACJI

Po zakończeniu procesu gromadzenia niezbędnych informacji, przeprowadzeniu oceny klinicznej oraz analizie dokumentacji medycznej pacjentowi zostanie przedstawiona prawdopodobna diagnoza i dopasowany plan leczenia. Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości bądź przeciwwskazania do leczenia, fizjoterapeuta skieruje pacjenta do lekarza specjalisty, celem wykluczenia groźnych schorzeń lub zostanie poproszony o uzupełnienie posiadanej dokumentacji o badania diagnostyczne, celem ich weryfikacji. Terapeuta omówi z pacjentem plan rehabilitacji pod kątem jego oczekiwań, zakładanej częstotliwości spotkań oraz możliwych do zastosowania metod terapii, uwzględniających występujące przeciwwskazania.

4. LECZENIE I WYDANIE ZALECEŃ

Pacjent traktowany jest zgodnie z podejściem holistycznym (całościowo), a program terapii układany jest indywidualnie do jego potrzeb. Po pierwszych trzech wizytach pacjent powinien odczuwać poprawę w dolegliwościach, jeśli jednak oczekiwana zmiana nie nastąpi, terapeuta przeprowadzi po raz kolejny dokładne badanie, bądź skieruje do lekarza specjalisty, celem weryfikacji.

W trakcie wizyty pacjent z pomocą terapeuty ustala ruch powodujący pogorszenie odczuwanych dolegliwości, tzw. test kontrolny, który przeprowadzany będzie po każdym zabiegu, co będzie miało na celu weryfikowanie towarzyszących objawów. Pod koniec wizyty ustalony zostanie plan autoterapii (zalecenia do domu), najczęściej w postaci ćwiczeń, bądź mobilizacji własnych, co utrwali osiągnięty efekt pozabiegowy. Pacjent zostanie poinstruowany w kierunku właściwej aktywności ruchowej oraz ergonomii życia codziennego (siedzenie, wstawanie, leżenie, chodzenie,schylanie, wypoczynek itd.)

5. CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ

Więcej i częściej, nie znaczy lepiej. Nie możemy zapominać o możliwościach adaptacyjnych organizmu wobec zmian zachodzących w obrębie całego układu ruchu. Zbyt częste wizyty mogą powodować nakładanie na siebie wcześniejszych zmian oraz przeciążeń, co uniemożliwia naszemu organizmowi odreagowanie i regenerację, prowadząc najczęściej do przejściowego (krótkotrwałego) pogorszenia stanu pacjenta. Optymalną częstotliwość wizyt określa się na 1-2 w tygodniu. Wyjątkiem są stany pourazowe i bardzo ciężkie, w których częstotliwość może wzrosnąć początkowo  do 3-4 wizyt tygodniowo. Pomiędzy zabiegami powinien być zachowany minimum dzień przerwy.

 

Do góry