"Każdy może znaleźć chorobę, chodzi o to aby znaleźć zdrowie." A. Still


Rehabilitacja Funkcjonalna

Rehabilitacja dzieci i dorosłych: ortopedyczna, neurologiczna, Kinesiology Taping.

Emilia Wiśniewska

Specjalista fizjoterapii

Wkrótce…

Do góry