Skip to content

Terapia Manualna

Terapia manualna jest jednym ze sposobów zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawiających samopoczucie i zakresy ruchomości.

Terapia manualna jest metodą diagnostyczno-terapeutyczną wykorzystywaną w szczególności w rehabilitacji bólu – zarówno ostrego jak i chronicznego.

Znajduje swoje zastosowanie w rehabilitacji po urazach narządu ruchu, problemach neurologicznych, zabiegach chirurgicznych, w stomatologii czy uroginekologii, wspomagając proces zdrowienia i pozwalając na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę funkcji organizmu.

W terapii manualnej wykorzystuje się dotyk, specjalistyczne chwyty i ułożenia pacjenta, po to by zmniejszyć dolegliwości bólowe, zwiększyć zakresy ruchomości, a także poprawić możliwości obciążenia tkanki.

Terapia manualna w Reharmonii

W naszej pracy terapia manualna bardzo rzadko występuje w pojedynkę. Z reguły jest zintegrowana z innymi metodami związanymi z ruchem pacjenta i jego edukacją, co daje najlepsze efekty. Dobierana jest indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta, a jej znaczenie związane jest ze stanem pacjenta, jego problemem oraz jego przekonaniami. W naszej pracy korzystamy między innymi z metod i technik takich jak:

  • Metoda Stecco
  • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
  • Masaż Tkanek Głębokich
  • Terapia tkanek miękkich
    (terapia mięśniowo-powięziowa)
  • Terapia wisceralna
  • Mulligan Concept (mobilizacje stawowe)

Terapia manualna przyczynia się do:

  • zmniejszenia dolegliwości bólowych
  • poprawy zakresu ruchomości i funkcji danej struktury.

Jak często?

Czasami wystarczy jedna konsultacja. W niektórych przypadkach spotykamy się 2 razy dziennie, co tydzień czy raz na 1-2 miesiące. Fizjoterapia jest indywidualnie dobierana do potrzeb i możliwości.