Skip to content

treningi rehabilitacyjne i zdrowotne

Treningi rozpocznij już na etapie rehabilitacji lub po jej zakończeniu, po to by utrzymać prawidłowe nawyki, formę i zdrowie na dłużej.

Przeznaczony jest dla osób będących w kolejnych etapach rehabilitacji, chcących bezpiecznie powrócić do aktywności sportowej. Jest to idealna forma treningu dla osób chcących rozpocząć przygodę z treningiem siłowym oraz zadbać o swoje zdrowie. Trening skutecznie sprawdzi się w prewencji urazów w każdym sporcie.

Głównym założeniem tej formy treningu jest przywrócenie pacjenta do pełnej sprawności ruchowej, zwiększenie zdolności motorycznych w tym poprawa siły, wytrzymałości szybkości, gibkości oraz koordynacji ruchowej.

Prawidłowo zaprogramowany trening przyczyni się do szybszego uzyskania pozytywnych efektów takich jak:

  • powrót do aktywności sportowej uprawianej przed kontuzji
  • zwiększenie siły mięśniowej, wytrzymałości, szybkości i koordynacji ruchowej
  • osiągnięciu odpowiednich wzorców ruchowych
  • polepszenie uzyskiwanych wyników sportowych
  • udoskonalenie techniki wykonywanych ćwiczeń
  • prewencja urazów

Treningi w Reharmonii

Każda osoba przed rozpoczęciem treningów jest diagnozowana. W tym celu wyznaczamy oddzielne spotkanie w naszym gabinecie, gdzie przeprowadzamy wywiad, oceniamy postawę ciała oraz wzorce ruchowe. Zapoznajemy się z historią urazów, dotychczasowym leczeniem i ogólnym stanem zdrowia. Kolejny etap to ocena zakresów ruchomości w stawach, testy siły mięśniowej oraz ustalenie dotychczasowego stażu treningowego. Uzyskane informację pozwalają nam prawidłowo przygotować plan treningowy.

Treningi prowadzone są indywidualnie i w grupach maksymalnie 4 osobowych, gdzie każda z osób posiada swój zindywidualizowany plan treningowy, a wszystkie treningi odbywają się w obecności trenera/fizjoterapeuty. Wielkość grupy zależna jest od stażu treningowego osób ćwiczących oraz od rodzaju potrzeb treningowych pacjenta.